Garantievoorwaarden Mart-trade

Mart-trade garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. De garantietermijn van Mart-trade komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.

Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan:

1. nagelaten verzorging

2. opzettelijke beschadiging

3. onoplettendheid

Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door Mart-trade aangewezen service / reparatiediensten, herstel - of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd. Op tweedehands artikelen geven wij geen garantie.

Garantie procedure

Het is storend en vervelend als een artikel niet of niet naar behoren functioneert. Raadpleeg altijd de handleiding van het product voor eventuele probleemoplossingen. Als er een artikel direct na ontvangst niet goed functioneert, dient u dit zo snel mogelijk aan ons te melden. Neem in dit geval contact met ons op via de e-mail of telefoon voor een oplossing. Mocht het artikel toch defect blijken, zullen wij u een oplossing voorstellen.